SamenLeeuwarden

Vragen?

Wij helpen je graag, zie hier onze contactgegevens.

Wet- en regelgeving

Wat betekent de AVG voor je organisatie en het werken met vrijwilligers?

  • Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden (doelbindingsprincipe).
  • Voorbeeld 1: Is dit doel er niet, dan mag je het BSN van een vrijwilliger niet registreren.
  • Recht op vergetelheid: Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene erom vraagt.
  • Het bovenstaande geldt zowel voor het bewaren in digitale (computer)bestanden als in papieren mappen en dossiers.

Hieronder vind je handige bestanden/links:

  • Een modelverwerkersovereenkomst. Dit is een overeenkomst die je met jouw verwerker kunt afsluiten. Zie hier voor een voorbeeld.
  • De Excelsheet “Register van verwerkingen” kun je gebruiken om verwerkingen bij te houden. Dit is een eenvoudig te gebruiken sheet. Zie hier voor een voorbeeld.
  • Zie hier voor meer informatie over de AVG,

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in juli 2018 in Nederland gewijzigd. Misschien rijst de vraag wat vrijwilligersorganisaties met deze wetgeving te maken hebben. Het antwoord hierop is dat ook verenigingen en stichtingen ook onder deze wetgeving vallen. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Alle organisaties moeten een uiteindelijke belanghebbende aanwijzen en registreren. Afgekort de UBO (Ultimate Beneficial Owner). In het voorjaar van 2020 zal dit UBO-register formeel worden ingevoerd. Lees hier meer.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Lees hier meer.

Translate to English »