SamenLeeuwarden

Doarpsexpeditie Dorpen Noord

Het was een feestje!

Zaterdag 4 november was het een drukte van belang bij de Doarpsexpeditie in de Nije Skalm in Stiens. Bij binnenkomst kon je meteen aanschuiven voor een kopje koffie met cake en eerst eens rustig kijken wat er allemaal te doen was.

Zo kon je een potje sjoelen, een selfie maken met de ‘barpop-super-vrijwilliger’ en gezellig knutselen aan de grote tafel. Er werden filmpjes getoond van de zeven dorpen ‘uit de oude doos’ die vooral bij de oudere Stienser veel herinneringen opriepen. Het repaircafé liet zien wat er komt kijken bij de reparatie van een naaimachine. Bij Aardema Zorggroep kon je kennismaken met de dagbesteding. In de dbieb werd gezellig voorgelezen en waren Ingrid de Vries en Klaas Bokma aanwezig om over hun boeken te praten. Boven in de foyer kon je de hele dag aanschuiven om zelf muziek te maken en vooral het elektronische drumstel had een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Maar ook het oudere echtpaar dat plaatsnam achter keyboard en gitaar voelde weer even hoe fijn het is om samen muziek te maken.

Amy van Humanitas heeft haar stappen wel gemaakt door iedereen die plaats wilde nemen in de rolstoel rond te duwen, om zo de wereld vanuit een ander perspectief te ervaren. Boven in de grote zaal was een gezellig markt met kraampjes waar verschillende organisaties tekst en uitleg gaven over wat ze doen en waarom het toch zo leuk is om bij hen vrijwilliger te worden.

Want ja, op veel plekken kunnen ze nog wel een vrijwilliger gebruiken. Gelukkig zijn er deze dag in elk geval een aantal matches gemaakt, en we hopen dat er nog veel meer volgen naar aanleiding van deze doarpsexpeditie.


De buurtexpeditie is een initiatief van Amaryllis en werd mogelijk gemaakt door: Humanitas, Aardemazorggroep/Windkracht058, Biodiverstiens, Britsenburgh, dbieb, Dekemastate, Ite jo mei, Martenastate, EHBO Stiens, Seniorenvereniging Leeuwarderadeel, M-koor, Vrouwen van Nu, Repaircafé, Protestantse gemeente Stiens, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Stienzer Energycooperaasje, de Taalgroep, Inloopmiddag, útdielkast en de Nije Skalm.


Translate to English »