SamenLeeuwarden

Test invoeren Aanbod SamenLeeuwarden

We zijn bezig om SamenLeeuwarden zo door te ontwikkelen dat straks al het aanbod hier is te vinden, op één plek. Het gaat dan om de collectieven, activiteiten van ontmoeten en meedoen en divers aanbod van (vrijwilligers)organisaties en wijkcentra, zoals hun activiteiten (klaverjassen, koor ed.) en diensten (BSP ondersteuning, maatjesprojecten ed). Onderstaand een voorbeeld van een formulier om in de toekomst aanbod in te dienen door deze organisaties op SamenLeeuwarden.nl. Vul hier een fictief aanbod in en kijk kritisch of het allemaal duidelijk is en of er wellicht nog wat ontbreekt in de velden. Kijk ook goed naar de categorieën, of dit zo duidelijk en compleet is. Opmerkingen en aanvullingen kun je kwijt onderaan het formulier.

Alvast bedankt voor het invullen.

Translate to English »