SamenLeeuwarden

Terugblik tuincampagne

Dit jaar hebben we voor het eerst een tuincampagne. Op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om in de lente en zomer de tuin op te knappen bij mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. We hebben veel mensen kennis laten maken met het team vrijwilligerswerk en er was veel enthousiasme voor onze mini-flyer van groeipapier (met zaadjes erin). Wat aantallen vrijwilligers betreft had het nog iets beter gekund, maar gelukkig staan de lijnen nog steeds open en ook deze week was er weer een aanmelding. Vrijwilligers met groene vingers kunnen dus nog steeds bij ons terecht.

Leuk om te melden is dat studenten van Netwerk time to Connect aan de slag zijn gegaan als MDT-er (maatschappelijke diensttijd) en dat er in Grou een Tuin-team is gestart van Dorpenteam Zuid van Amaryllis (onderdeel van Werkplaats Oud-Oost). Een hartelijk dank aan de organisaties die hebben meegedaan: Stichting Present, Wijkvereniging Bilgaard, Effe Doen Humanitas en de Groene Apotheek, zij gaan gewoon door met het opknappen van tuinen. En een super dank je wel voor Werkplaats Oud-Oost: we mochten meelopen bij het onder handen nemen van een tuin en hebben daar een leuk filmpje van gemaakt. —>


'Ik vind het tuinieren erg gezellig. We hebben een leuk groepje en mensen zijn erg dankbaar voor onze inzet. Het is altijd goed geregeld. Er is de juiste apparatuur en we krijgen altijd koffie en iets erbij. Ik vind het fijn dat ik mijn omgeving op een positieve manier leer kennen en leuke contacten op doe.' - Won Jin Choe is actief als tuinvrijwilliger in de zuidelijke dorpen van gemeente Leeuwarden -

Translate to English ยป