SamenLeeuwarden

Steunpunt Xenia- Vrouwen in prostitutie

Ons aanbod

Xenia is een steunpunt voor vrouwen die in de prostitutie werken in Friesland. In samenwerking met Fier en de GGD bieden wij vrouwen (die werkzaam zijn op de Weaze) de mogelijkheid om langs te komen als zij vragen hebben over de huidige situatie en de maatregelen die zijn genomen. Ook fungeren wij gezamenlijk als wegwijzer naar de juiste ondersteuning. Het Leger des Heils heeft een huiskamer voor vrouwen die werken op de Weaze; Xenia. In de huiskamer kunnen zij ontspannen en genieten van een gratis kopje koffie. Ook kan advies en informatie gekregen worden zaken die zij belangrijk vinden. Weaze 14 te Leeuwarden.
Locatie:
Gehele gemeente Leeuwarden
Frequentie:
Niet van toepassing
Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
Nee
Aanmelden:
Nee


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English ┬╗