SamenLeeuwarden

Sterk in leven en werk wijkteam Zuid

Ons aanbod

Bewuster worden van eigen gevoelens, behoefte, wensen en meningen, beter in staat zijn dit op een sociale manier te uiten en te hanteren, met respect voor jezelf en respect voor de ander. Grenzen er- en herkennen, eigen verantwoordelijkheid en (psycho-)sociaal welzijn vorm kunnen geven. Vertrouwen op en in jezelf, zelfbescherming, dit heeft invloed op alle leefgebieden.
Locatie:
Wijnhornsterstraat 27
8932 EX Leeuwarden
Frequentie:
Wekelijks
Dagen:
Donderdag:
Tijd: 19:00 - 21:00

Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
In overleg
Aanmelden:
In overleg


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English ยป