SamenLeeuwarden

Start zelf wijkteam Zuid

Ons aanbod

Bewoner gaat aan de slag met de eigen hulpvraag en inzichtelijk maken leefsituatie (m.u.v. vragen op het gebied van de Jeugdwet)
 • Open groep, bewoners kunnen direct na aanmelding bij Wijkteam deelnemen
 • in kaart brengen van hulpvraag aan wijkteam,
 • Gebruikmaken van oa mindmap en ecogram
 • inzichtelijk maken van situatie in relatie tot hulpvraag
 • wat gaat goed/ normaal en is bruikbaar voor hulpvraag
 • waar zit de eigen kracht
 • positieve bewustwording van de eigen mogelijkheden, beleving, gevoelens en gedachtes.
 • zelfstandig stappen (leren) nemen in eigen proces
 • in groep met anderen zodat onderling contact erkenning, herkenning, tips etc kunnen worden gedeeld
 • normaliseren, hulpvrager uit isolement brengen in contact met andere hulpvragers,
 • mensen zijn uniek, problemen niet
 • bewoner/ deelnemer is en blijft eigenaar van eigen vraag en oplossing op gelijkwaardig niveau, onafhankelijk van hulpverlener
Locatie:
Wijnhornsterstraat 27
8932 EX Leeuwarden
Frequentie:
Wekelijks
Dagen:
Maandag:
Tijd: 13:30 - 15:30

Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
Nee
Aanmelden:
Ja , Aanmelden bij wijkteam


Aanmelden en/of meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English ยป