SamenLeeuwarden

Spel Verbindt Buurthuis Tjerk Hiddes

Ons aanbod

Hoe kunnen we waakzaam zijn bij ‘kwetsbare’ ouderen waarbij eenzaamheid op de loer ligt en een steentje bijdragen aan het geestelijke en lichamelijke welzijn van onze bewoners. Een praatje, thee en koffe drinken en ruimte voor een spelletje en activiteit. Hierbij valt te denken aan bv. domino, mens erger je niet, bingo, tekenen en schilderen, knutselen, kleien, breien en haken, sjoelen, kaartspellen, geheugenspellen dammen etc. Ook kan er (bij affiniteit) gedacht worden aan seizoensgebonden activiteiten; zoals het maken van een kerststukje en/of bloemstukje en bv. muziek met elkaar beluisteren in een bepaald thema. Bewoners kunnen eigen ideeën inbrengen in de ideeënbus. Bedoeld voor kleine groepen, waarbij het voor de deelnemers wenselijk is dat er ruimte, mogelijkheid en aandacht is voor het creëren van een prikkelarme omgeving. De groep is gericht op het doorbreken van sociaal isolement en op het laagdrempelig insteken op zowel het sociale als het creatieve vlak.
Locatie:
Tjerk Hiddesstraat 5-2
8921 NM Leeuwarden
Frequentie:
Wekelijks
Dagen:
Dinsdag:
Tijd: 09:00 - 13:00

Woensdag:
Tijd: 13:00 - 16:30

Donderdag:
Tijd: 09:00 - 13:00

Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
In overleg
Aanmelden:
In overleg


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »