SamenLeeuwarden

Maatje voor thuiswonenden met dementie

Ons aanbod

De vrijwilliger van Odensemaatjes kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantel-zorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Odensemaatjes samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd. Activiteiten worden altijd op maat en in nauwe afstemming met de betrokkenen ingezet. Bij Odensemaatjes werken vrijwilligers met een diversiteit aan culturele achtergronden, ook om mensen met zowel Friese als niet-Friese roots herkenning te kunnen bieden. De doelen die Odensemaatjes zichzelf heeft gesteld zijn: Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het ontlasten van mantelzorgers door taken over te nemen, het bieden van psychosociale ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk rondom de mantelzorger en de persoon met dementie. Ondersteuning bieden bij het opstarten van aanvullende hulpverlening en het versoepelen van de overgangs-momenten. Een vertrouwensrelaties opbouwen met de deelnemers, zodat alle betrokkenen kunnen genieten en zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar.
Locatie:
Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
Frequentie:
Overleg
Dagen:
Donderdag:
Tijd: 09:00 - 12:00

Vrijdag:
Tijd: 09:00 - 12:00

Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
In overleg
Aanmelden:
In overleg


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English ยป