SamenLeeuwarden

Inloop Odensehuis

Ons aanbod

Activiteiten en ondersteuning voor mensen met dementie, Alzheimer, Parkinson en NAH (niet aangeboren hersenletsel). Het Odensehuis biedt volgens de sociale benadering dementie ondersteuning aan mensen met dementie, Alzheimer, Parkinson en NAH (niet aangeboren hersenletsel) en hun mantelzorgers. De mens en zijn/haar omgeving staat hier in centraal, niet de ziekte. Professionals en vrijwilligers bieden op dit moment gezamenlijk activiteiten aan binnen een open inloop functie, aangevuld met activiteiten binnen de basis- en aanvullende ondersteuning. De plek kan met name geschikt zijn voor nieuwe aanmeldingen binnen deze doelgroep, waarbij de ondersteuning een ander karakter heeft dan in de huidige situatie. Deze voorziening is een samenwerking tussen het Odensehuis, Amaryllis en Windkracht058. Hierdoor is er voor deelnemers met een progressieve cognitieve beperking een plek die laagdrempelig is waar het kan, maar kan opschalen naar meer ondersteuning waar het nodig is.
Locatie:
Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
Frequentie:
In overleg
Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
Nee
Aanmelden:
In overleg


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English ยป