SamenLeeuwarden

Delen en versterken

Ons aanbod

In het collectief ‘Delen en versterken’ is er plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Hierdoor ontstaat een stukje (h)erkenning onderling. Daarbij hopen we ook dat de deelnemers onderling mooie contacten opdoen en het collectief hun sociaal netwerk vergroot. De inhoud van het collectief kan variëren en is afhankelijk van de behoefte en interesse van de groep. Je kunt denken aan thema’s als zelfontwikkeling, weerbaarheid, verlies, psycho-educatie, dromen, gezond eten, structuur/planning etc. Ook kunnen er uitstapjes worden gemaakt en is er ruimte voor het doen van leuke dingen met elkaar.
Locatie:
Keidam 2
8918 BW Leeuwarden
Frequentie:
Wekelijks
Dagen:
Woensdag:
Tijd: 13:30 - 15:30

Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
In overleg
Aanmelden:
In overleg


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »