SamenLeeuwarden

Buurtservicepunt Leeuwarden

Ons aanbod

Ons aanbod U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie. Verder bieden onze medewerkers ook een luisterend oor als u daar behoefte aan hebt. Wanneer u hulp nodig hebt dan kunt u van maandag t/m vrijdag langskomen tijdens een spreekuur. Hier vindt u de locaties en kunt u kijken naar de juiste openingstijden. Lukt het u niet om langs te komen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek. Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere: • het aanvragen van een uitkering • aanvragen van bijzondere bijstand • aanvragen van inkomens verruimende maatregelen • het indienen van een bezwaar • het invullen van de belastingaangifte • aanvragen van toeslagen • aanvragen van kwijtschelding • het verlengen van een verblijfsvergunning • vragen over de WMO Bijzonderheden Stichting Buurtservicepunt en haar vrijwillige medewerkers nemen volop deel aan de participatiemaatschappij. Een groot deel van de vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt is uitkeringsgerechtigde en zet zich als ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de doelgroep, die ook voornamelijk bestaat uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. Een belangrijk uitgangspunt van stichting Buurtservicepunt is het zelfredzaam maken van de burgers.
Locatie:
Leeuwarden
Frequentie:
zie www.buurtservicepunt,nu
Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
Nee
Aanmelden:
Ja , Het Buurtservicepunt is telefonisch te bereiken op maandag- en woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Tel: 06 348 43 569


Bijzonderheden

tijdens inloopmomenten

Aanmelden en/of meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »