SamenLeeuwarden

Ons aanbod

Met de ASS-SOOS willen we wekelijks terugkerend een gemeenschappelijke warme huiskamer aanbieden. De huiskamer is bedoeld voor bewoners met (vermeend) ASS of andere neurodivergentie. De doelgroep ervaart doorgaans moeite met het aangaan van sociale contacten en het onderhouden of behouden ervan. Gedeelde ervaringen bestaan vaak uit onvoldoende sociale aansluiting kunnen vinden en om die reden onvoldoende kunnen meekomen in de samenleving of een groep. Voelt de bewoner zich in de avond eenzaam na dagbesteding, opleiding of werk? Wil de bewoner diens sociaal netwerk vergroten en weet diegene niet hoe? Dan kan een wekelijks bezoek aan de ASS-SOOS een verrijking zijn en het gevoel van zingeving vergroten. Nieuwe mensen ontmoeten in een groep kan zeer spannend zijn maar het mooie van de ASS-SOOS is het ongedwongen karakter. De bewoner is niet verplicht tot deelname aan eventuele activiteiten of gesprekken, de bewoner mag ook gewoon aanwezig zijn. Wat maar prettig voelt voor de bewoner op dat moment. De ASS-SOOS beoogd verder:
  • Gezelligheid!
  • Gelijkgestemden bij elkaar brengen.
  • Mogelijkheid tot actief of passief sociaal zijn.
  • Bewoners stimuleren ervaringen en tips uit te wisselen over het leven met (vermeende) diagnose ASS of andere neurodivergentie.
  • Ruimte voor activiteiten en gedeelde interesses.
  • Mogelijkheid tot luisterend oor bieden en ventileren.
  • Vanuit wederkerigheid elkaar stimuleren bij een actieve houding omtrent nastreven levensdoelen.
  • In de toekomst een informeel maatjes-supportgroup systeem te realiseren (deelnemers kunnen bij elkaar terecht voor kleine, praktische en enkelvoudige ondersteuningsvragen).
  • Een bijdrage te leveren aan acceptatie van het leven met (vermeend) ASS of neurodivergentie en dit van elkaar te respecteren. Daarnaast ook als groep kijken naar het begrip ‘normaliseren’ om zodoende mee te kunnen komen/aan te sluiten in een samenleving die niet is ingericht op ASS/Neurodiverse personen.
Locatie:
Willem Lorestraat 26-38
8921 CK Leeuwarden
Frequentie:
Wekelijks
Dagen:
Woensdag:
Tijd: 19:00 - 22:00

Aanbod is structureel/tijdelijk:
Structureel
Eigen bijdrage:
Nee
Aanmelden:
In overleg


Meer informatie

Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »