SamenLeeuwarden

COSA-vrijwilliger

Contactpersonen:
Manuela Serra

E-mailadres:
m.serra@reclassering.nl

Telefoon:
0646624977

Omschrijving

COSA richt zich op re-integratie van zedendaders (binnen COSA kernleden genoemd) die onder toezicht staan van de reclassering. Geen geheimen, geen nieuwe slachtoffers dat is het motto van COSA, een aanpak van Reclassering Nederland. Vrijwilligers en professionals zetten zich daar samen voor in. Resocialisatie & controle Een sociaal isolement vergroot de kans dat daders in herhaling vallen. Met vrijwilligers en professionals van COSA wordt gewerkt aan het doorbreken van dat isolement. Ze ondersteunen hem bij zijn re-integratie in de samenleving. Vrijwilligers zijn getraind om vroegtijdig risicogedrag te signaleren. Daarover informeren ze de professionals, die waar nodig kunnen ingrijpen. Vrijwilligers & professionals Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één kernlid (de binnencirkel). De vrijwilligers gaan aan de slag met hulpvragen van het kernlid, bieden ondersteuning bij het vergroten van het sociaal netwerk, signaleren risicosignalen en maken deze bespreekbaar. Aan het begin van het traject treft de binnencirkel elkaar wekelijks. Naarmate het traject vordert wordt dit minder frequent. Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers. Bovendien is er ondersteuning door een groep professionals (de buitencirkel), waaronder een wijkagent en een hulpverlener van de GGZ. De coördinator van de reclassering zorgt voor koppeling tussen de twee cirkels.

Wat biedt de organisatie de vrijwilliger?

COSA is een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Als COSA-vrijwilliger draagt u actief bij aan het voorkomen van zedenmisdrijven. Onderzoek toont aan dat de werkwijze van COSA de kans op recidive aanzienlijk vermindert.  Vrijwilligers worden geselecteerd aan de hand van een intake. Vervolgens kunnen ze rekenen op een grondige, tweedaagse, training vooraf en intensieve begeleiding daarna. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig. De zedendaders die meedoen aan COSA zijn vooraf gescreend en willen zelf een toekomst zonder delicten. Zij tekenen daarvoor een contract met twee uitgangspunten; geen geheimen en geen nieuwe slachtoffers.

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

U krijgt een telefoon en mailadres voor het contact met het kernlid en collega vrijwilligers. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij de intentie hebben om zich minimaal 1,5 jaar te verbinden aan COSA.  Er wordt een kernlid toegewezen in goed overleg met u. Dit kan door heel Friesland zijn. Reiskosten en overige onkosten kunt u declareren.  Meer informatie is te vinden via, http://www.cosanederland.nl

Werkadres en huisnummer:
8933 AJ, Binnen de gemeente Leeuwarden
Categorie:
Bezoekwerk en maatje, Hulpverlening (gezondheids)zorg
Dagdelen:
In overleg
Uren/frequentie:
2
Eenmalig/structureel:
Structureel
Reiskostenvergoeding:
Ja
Vrijwilligersvergoeding:
Nee
Overige onkostenvergoeding:
Ja
VOG nodig:
Ja, vergoed door organisatie
Scholing/cursussen/training:
Ja
ANBI:
Nee

Reageren op deze vacature?


Al een account?
Hidden
Hidden
Hidden
Translate to English »