SamenLeeuwarden

Individuele hulpvragen

Team Vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven, en vrijwilligers op maat en vraaggericht, zodat zij in staat zijn om zich goed toegerust volledig te richten op de werkzaamheden waarvoor ze in het leven zijn geroepen.
Een onderdeel van ons werk is het verbinden van individuele vragen op het gebied van vrijwilligerswerk met vrijwilligersorganisaties.
Zodra een sociaal werker (of bewoner zelf, medewerker thuiszorg, familielid, buurman/vrouw etc. etc.) signaleert dat de inzet van een vrijwilliger van meerwaarde is, kan deze vraag bij ons team worden uitgezet.
De collega die vanuit ons team betrokken is bij de betreffende wijk of dorp waar de bewoner woont zet de vraag uit bij een passende vrijwilligersorganisatie en volgt actief de voortgang.
Mocht dit onverhoopt niet tot de gewenste match leiden, wordt er samen met de vrager en/of betreffende bewoner gekeken naar alternatieve oplossingen.
Bekijk hier wat er allemaal in 2021 is gebeurd op het gebied van Vrijwillige inzet. https://beta.samenleeuwarden.nl/individuele-vrijwillige-inzet/

Translate to English ยป