SamenLeeuwarden

Doarpsexpeditie in Grou

Trots zijn wij dat de eerste Buurtexpeditie bijna gaat plaatsvinden, namelijk woensdag 1 juni (tussen 14.30 en 17.30 uur) in Grou. Samen met diverse (vrijwilligers)organisaties hebben Wietske (Opbouwwerker) en Gertruud (Adviseur Vrijwillige Inzet) in korte tijd een mooie, inspirerende Doarpsexpeditie opgezet! Een wandeling voor bewoners en andere geïnteresseerden om het dorp te ontdekken. Tijdens deze wandeling staan (vrijwilligers)organisaties en initiatieven centraal, die zich op diverse manieren presenteren aan de deelnemers. Ook zijn jij en je collega's van harte welkom om op deze ludieke manier een ''kijkje in de keuken te nemen'' bij jullie collega-vrijwilligersorganisaties. Deelname is gratis!
Translate to English ┬╗